Wyślij  J P K

Scalaj

Sprawdzaj

Podpisuj

Wysyłaj

O F E R T A

 Aplikacja JotPeK
scalanie, sprawdzanie XML, podpisywanie, wysyłanie.

Aplikacja JotPeK jest prostym narzędziem dla Windows do wysyłania dowolnych plików JPK. Program nie zawiera bazy danych. Wysyła pliki znajdujące się na dysku, a numery referencyjne uzyskane w odpowiedzi oraz UPO zapisuje w postaci plików tekstowych. Umożliwia:

 • Scalanie potrafi połączyć pliki JPK-VAT z różnych źródeł.
 • Weryfikację poprawności pliku według schematu można przeprowadzić offline przed wysłaniem JPK.
 • Podpisywanie podpisem kwalifikowanym lub pliku JPK-VAT osoby fizycznej danymi autoryzującymi.
 • Wysyłanie dowolnej wielkości pliku JPK.

Biblioteka JPKLibUI.DLL

dla Windows jest przeznaczona dla programistów chcących wdrożyć w swoich programach weryfikację i wysyłanie plików JPK. Oferuje: 

 • Weryfikację poprawności pliku według schematu można przeprowadzić offline przed wysłaniem JPK.
 • Podpisywanie podpisem kwalifikowanym lub pliku JPK-VAT osoby fizycznej danymi autoryzującymi.
 • Wysyłanie dowolnej wielkości pliku JPK.

A K T U A L N O Ś C I

22.10.2020 - wersja 1.3.2.2

 • Poprawiono scalanie plików JPK_V7K(1) i JPK_V7M(1) gdy nie wystąpiła sprzedaż lub zakupy.
 • Dodanie wizualizacji plików XML typu JPK_V7K(1) i JPK_V7M(1). Teraz można zobaczyć dane w formie formularza.

20.10.2020 - wersja 1.3.2.1

 • W najnowszej wersji dodano podgląd graficzny UPO w wersji 7.0. Użytkownicy wersji wczesniejszych mogą zobaczyć UPO kopiując i wklejając numer referencyjny na stronie Min.Fin.:https://mikro-jpk.mf.gov.pl/?action=SearchUpo

27.10.2020 - Nowa wersja 1.3

 • Opublikowaliśmy wersję programu JotPeK i modułu JPKLibUI.DLL umożliwiające podpisanie pliku JPK-VAT osoby fizycznej danymi uwierzytelniającymi.
 • Ponadto w programie JotPeK zostało zaktualizowane scalanie plików JPK, które uwzględnia najnowsze schematy z częścią deklaracji VAT-7.
 • UWAGA! Program wymaga nowej licencji!

Wiadomości archiwalne  Otwórz